Английско-български тематичен учебен речник по икономика с дефиниции на английски език

15,90 лв.

Резюме

Английско-българският тематичен учебен речник по икономика с дефиниции на английски език е предназначен основно (но не само) за български студенти по икономика, изучаващи английски език за специализирани цели като част от професионалната си подготовка. Тъй като на тях е потребно да усвоят както значенията на съответните лексикални единици, така и техните преводни съответствия на български език, най-подходящият формат на речника би бил двуезичен учебен с обяснения на чуждия език.

Специализираните думи и словосъчетания са ексцерпирани от утвърдени учебни комплекти по бизнес английски език и са групирани според своята принадлежност към общо осем тематични подобласти на икономиката. Затова речникът може да бъде определен и като тематичен.

Речникът е с уникален по своята същност формат, съчетаващ в себе си не само специализирани лексикални единици, групирани в тематични подобласти, и техните преводни съответствия, а и техните дефиниции на английски език, словосъчетания, синоними, антоними и др., което го превръща в полезно помощно учебно средство както за обучаващите, така и за обучаваните.

Gatev_Sadarzhanie
Gatev_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-792-7

Автор

Брой страници

264

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см