Методологични аспекти на предварителния контрол за законосъобразност в публичния сектор

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!
Не се очаква допечатка!

Многообразието от контролни дейности в нашето съвремие поставя все по-високи изисквания към ръководителите от публичния сектор. В контекста на този широк спектър от отговорности е изискването да се проектира, въведе и осъществява предварителен контрол за законосъобразност, като част от задължителните контролни дейности. Предварителният контрол е необходимо да е основан на оценката на риска в организацията, при съблюдаване на разходите и ползите от въведените контролни мерки. Това изискване от своя страна предполага лична преценка от страна на ръководителите, като законодателството и методологията не указват по какъв начин точно да се осъществи. С оглед приетите нови промени в законодателството у нас, авторът счита, че предстоящото им прилагане ще доведе до още по-голямо объркване при изпълнение на нормите, както и възможността да останат определени области от дейността на публичните организации необхванати от контролните дейности. Това от своя страна би довело до големи рискове за грешки, пропуски и злоупотреби при управлението и разпореждането с публични средства. Посочените обстоятелства обуславят актуалността на изследването, както и необходимостта от прилагане на структуриран подход при разработване на модел за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност.

Sadarjanie MAPKZPS

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-184-0

Автор

Брой страници

178

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см