Методология и организация на емпиричните социални изследвания

24,90 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студенти от специалностите „Социология“ и „Икономическа социология и психология“, обучаващи се в ОКС „бакалавър“, за студенти от специалностите „Социални изследвания, анализи и проекти“ и „Бизнес психология и социология“, обучаващи се в ОКС „магистър“, за докторанти, обучаващи се в научната област „Социология, антропология и науки за културата“, както и за всеки, който има интерес към разглежданата проблематика. Учебникът е разработен в съответствие с учебната програма „Методология и организация на емпиричните изследвания“. Съдържанието му е структурирано в 23 глави и е разделено в две части: първа част – „Методологически и методически аспекти на емпиричните изследвания“, и втора част – „Организационни аспекти на емпиричните изследвания“.

За разработването на учебника са използвани основни текстове от полето на приложната социология и емпиричната практика на водещи автори у нас и в чужбина по проблематиката, свързана с подготовката, провеждането, организацията и финансирането на емпирични социални изследвания. Акцентът в представянето обаче е върху българската теоретично-методологическа и методическа литература и практика.

Комбинацията от теоретични постановки по проблематиката на емпиричните изследвания, придружавани с примери от практиката, любопитни факти и информация за случили се съществени събития в областта на емпиричните изследвания и на обществения и публичния живот на изследователските агенции в страната, систематизираната информация за различни бази с данни, както и решаването на поставените задачи биха спомогнали за формирането на умения за: подготовка и планиране на емпирични изследвания; разработване на ефективни инструментариуми както под формата на въпросници, инструкции и др., така и като цялостни научни проекти за емпирични изследвания; управление на дейностите по реализацията на емпирични изследвания и работа с клиенти възложители; развитие на професионалната етична отговорност, която е необходима при участие в провеждането на емпирични изследвания и производството на емпирична информация; разбиране и използване на данни от емпирични изследвания за критично мислене, формиране на собствени оценки и аргументирано мнение по обществено важни въпроси, базирани на емпирични факти; развитие и на гражданска компетентност и пълноценно участие в гражданския и социалния живот на страната.

MHristova_Sadarzhanie
MHristova_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-783-5

Автор

Брой страници

370

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!