Социална отговорност на малки и средни предприятия (Ръководство за интегриране в управлението)

14,90 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало представлява практическо ръководство, предназначено да подпомогне ефективното управление и изпълнението на социално отговорните стратегии, инициативите и дейностите в рамките на малките и средните предприятия (МСП). Ръководството представя и следва стратегическия подход на корпоративната социална отговорност (КСО), който се стреми да интегрира социално отговорните инициативи и дейности в оперативните и стратегическите процеси и решения на бизнеса и по този начин да насърчи приложението на КСО със системен характер. Поставен е акцент върху създаването на споделена стойност – удовлетворяване на очакванията на заинтересованите страни и обществото като цяло и едновременно с това реализация на икономическите и финансовите цели на бизнеса.
За съставянето на практическото ръководство са използвани резултатите от български и чужди научни изследвания, публикации и добра практика, включително проучвания и анализи, проведени в рамките на университетския изследователски проект на тема: Социална отговорност на малките и средните предприятия: специфики, устойчивост и управление, осъществен с участието на автора на учебното помагало.
Структурата и съдържанието на ръководството се базират на най-важните и широко разпространени международни стандарти, инструменти и инициативи за приложение и управление на КСО и устойчивото развитие, включително международния стандарт ISO 26000:2010 „Указания за социална отговорност“, Глобалния договор на ООН, Принципите за добро корпоративно управление на ОИСР, серията стандарти АА1000 и Глобалната инициатива за докладване на КСО. За основа на рамката за интегриране на КСО в дейността и управлението на МСП се използват указанията за социална отговорност на международния стандарт ISO 26000. ISO 26000 дава свобода на бизнес организациите сами да определят своите приоритети и да изработват политики и стратегии в съответствие със своите нужди и специфичен контекст. В допълнение са представени казусни проучвания и добри практики, илюстриращи социално отговорното поведение на микро-, малки и средни предприятия, включително техните силни и слаби страни, възможности и предизвикателства, свързани с осъществяваната от тях КСО. Казусите и примерите от българската и чуждата практика дават възможност за провеждането на дискусии с теоретико-методологичен характер по ключовите въпроси на КСО и устойчивостта, за анализ на проблеми от практиката и работа по практически ориентирани задачи, засягащи приложението и управлението на КСО и устойчивостта в контекста на МСП.
Ръководството има за цел да подпомогне собствениците и ръководителите на МСП, които се стремят да развият и повишат ефективността на КСО на бизнесите си, а също така и студентите, които изучават дисциплините „Управление на малкия бизнес“ и „Корпоративна социална отговорност“ в бакалавърски и магистърски програми.

Kereziev_Sadarzhanie
Kereziev_Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-736-1

Автор

Брой страници

184

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см

Уважаеми клиенти,

От 26 февруари до 4 март 2024 г. поради технически причини онлайн книжарницата на ИК – УНСС няма да работи.

Всички поръчки, направени през този период, ще се обработват и изпращат след
5 март 2024 г.

Заповядайте в книжарницата ни, която се намира в сградата на УНСС.
Онлайн поръчка можете да направите от сайта на store.bg.

Благодарим за разбирането!