http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/1.Vanya_.Baleva.Krasimira.Hristova.Silviya.Vassileva.TEXTE_.ALS_.WEGE_.2012.jpg

TEXTE ALS WEGE Text - und Übungsbuch zu den Themenfeldern Politik und Wirtschaft

10,00 лв.

Резюме

Настоящото помагало е създадено за целите на обучението по немски като втори чужд език за студентите, изучаващи специалностите „Международни ико¬номически отношения“, „Международни икономически отношения с преподаване на английски език“, „Политология“, „Европеистика“, „Международни отношения“. То е разработено в съответствие с програмите за държавни изпити по немски като втори чужд език в УНСС. Предпоставка за успешното му прилагане в курса на обучение са добри общоезикови познания по немски език (ниво В1 от Общоевропейската езикова рамка).

Тематичната структура на Texte als Wege представя основите субекти на съвременната система на международните отношения. Тя включва автентични текстове, описващи политическата система на Германия, а също и структурата и функциите на главните международни политически и икономически организации.

Текстовете са придружени от задачи за общо, селективно и детайлно разбиране при четене, упражнения за семантизация на лексически единици, лексико-граматически упражнения за попълване, упражнения за конструиране на изречения и за коригиране на текст. С оглед на активното прилагане на речево-комуникативните умения са предложени и задачи за съставяне на текст.

Системната работа с представеното учебно съдържание дава възможност на студентите за прилагане на усвоените знания за определени граматични особености на езика, фокусира вниманието върху основна специализирана лексика от областта на международната икономика и политика и допринася за изграждане на умения за автономно боравене с автентични специализирани текстове на немски език.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.