Français deuxiѐme langue étrangѐre

Категория Автор

8,00 лв.

Резюме

Настоящото помагало за държавен изпит по втори чужд език – френски, е съвременен източник за самоподготовка на студентите от специалностите „Международни отношения“, „Европеистика“ и „Политология“. То е съобразено както с изучавания в рамките на две години (III и IV курс) материал по френски език като втори чужд език, при който студентите достигат до ниво B1+, така и с изискванията за полагане на дър­жавен изпит в УНСС.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.