Español como primera lengua extranjera (помагало за държавен изпит ниво С1)

7,90 лв.

Резюме

Настоящото помагало е предназначено за самоподготовка на студентите от направления „Политически науки“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, на които предстои да се явят на държавен изпит по испански като първи чужд език. Те са положили вече кандидатстудентски изпит по испански език и специализираното езиково обучение в УНСС надгражда специфични езикови знания и умения в избраното от тях направление, където се усвоява интензивно обществено-политическа и/или икономическа терминология. Студентите имат право да се явяват на държавен изпит след семестриално завършен втори курс.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.