http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.civilizacion-Espanola.jpg

CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA

7,00 лв.

Резюме

Учебникът „Цивилизация на Испания“ е предназначен за студентите от специалности МИО, МО и Туризъм на УНСС, изучаващи испански като първи чужд език, но би могъл да се ползва и от всички испаноговорящи, които желаят да придобият по-цялостна представа за Испания през призмата на нейната икономика, външна политика, език и литература. Първи по рода си за целите на висшето образование, нас, учебникът е структуриран в два раздела, като първият разглежда историята на Испания до ХХ в., а вторият е посветен на съвременна Испания. Включени са езикови упражнения, текстове за превод и анализ, както и оригинални авторски материали, които да способстват за цялостното разбиране на мястото на Испания на международната сцена.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.