http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.Ruski_.ezik_Olga.jpg

Русский язык в сфере бизнеса

Категория Автор

15,90 лв.

Резюме

Пособието «Русский язык в сфере бизнеса» е предназначено за студентите от икономическите специалности в Университета за национално и световно стопанство с владеене на руски език на ниво В1+. Пособието включва 10 теми, които са актуални и напълно съобразени с програмата по руски език като чужд за специалностите «Икономика с чуждоезиково обучение» (2 курс) и «Международни икономически отношения» (4 курс) в бакалавърската степен.

Допълнителна информация

Допълнителна информация