http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/ruski.jpg

Руски език за кандидат-студенти в УНСС

6,00 лв.

Резюме

Настоящото помагало е предназначено за кандидат-студентите, които възнамеряват да кандидатстват с руски език в Университета за национално и световно стопанство.
Включва по 10 варианта на всеки от трите елемента на приемния изпит, както и ключ, който да направи възможна самостоятелната подготовка.

Изпитът е писмен, форматът е единен за изпитите по руски, френски, немски и испански език и се състои от три елемента: разбиране при слушане, разбиране при четене и комплексен езиков тест.

Допълнителна информация

Допълнителна информация