http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/10/final_Antonia.Pencheva.Olga_.Lazova_RETUR_ruski.ezik_.za_.turizma_2017.jpg

Ретур – Руски език за туризма

29,00 лв.

Резюме

Предлаганият учебен курс „Ретур – руски език за туризма“ е предназначен за всички, желаещи да изучават руски език от начално ниво или за хора, вече изучавали руски език в различни форми на обучение, които не са овладели езика до степен, позволяваща да го използват за професионални цели в сферата на туристическото обслужване. Курсът е насочен и към учениците от професионалните гимназии по туризъм, студентите от специалности „Икономика на туризма“, „Международен туризъм“ и др., към работещите в сферата на хотелиерското и ресторантьорското обслужване, в търговията на дребно. Курсът е ориентиран към практическо овладяване на руски език на ниво А2 от Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕЕР). Разбира се, курсът може да бъде полезен за всеки, който иска да подобри познанията си по езика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация