http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Stefanova.cover_.jpg

Примерни тестове за държавен изпит по английски език като втори чужд език

4,90 лв.

Изчерпан

Резюме

Повод за изготвянето на настоящото помагало дадоха увеличеният интерес на студентите към изучаването на английски като втори чужд език и въвеждането на държавен изпит по дисциплината. Включени са по шест теста за всяко направление, които съдържат писмено задание и лексико-граматичен тест. Целта на помагалото е да предостави на обучаемите възможност за нагледно запознаване с формата на изпита, както и за проверка на езиковата компетентност и специализираните комуникативни умения за писане. Лексико-граматическата част на тестовете е подходяща за студентите и от двете направления, т.е. студентите от направление „Икономика“ могат да използват тестовете за студентите от направление „Политически науки“ и обратно като по този начин могат да се възползват от всички включени упражнения. Разликата се състои единствено в акцента върху съответния речников запас. След тестовете за всяко направление е приложен и ключ с отговори. Нивото на проверяваните знания и умения съобразно референтната Общоевропейска езикова рамка е В 2.

Допълнителна информация

Допълнителна информация