http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/06/korica_spanish_segunda_pomagalo_vtoro_dopalneno.jpg

Испански език като втори чужд език (помагало за държавен изпит)

7,00 лв.

Резюме

“Държавните изпити по чужд език (английски, немски, френски, испански и руски) в УНСС, провеждани от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ към Факултет „Международна икономика и политика“, се отнасят за направления „Политически науки“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, с изучаване на първи чужд език след приемен изпит по език и съответно с полагане на държавни изпити по първи чужд език след втори курс, както и специалностите МО, „Европеистика“, „Политология“, МИО и МИО с преподаване на английски език, с преподаване на избираем втори чужд език и съответно с полагане на държавни изпити по втори чужд език след четвърти курс.

“Настоящото помагало е предназначено конкретно за подготовка за държавния изпит по испански език като втори чужд език в УНСС, който се провежда след четвърти курс за специалности: МО, „Европеистика“, „Политология“, МИО и МИО с преподаване на английски език.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.