http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/11/ANGLIJSKI.EZIK_.V.UNSS_Irina.Perianova.Stoian.Apostolov_2014_10.jpg

Държавен изпит по английски език - 10 примерни теста

10,00 лв.

Резюме

Държавен изпит по английски език (English finals) в УНСС, провеждан от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“ към факултет „Международна икономика и политика“, се отнася за направления „Политически науки“, „Икономика“ и “ Икономика с преподаване на английски език“, с изучаване на първи чужд език след приемен изпит по английски език. Този изпит се полага след втори курс, а за специалности с преподаване на избираем втори чужд език държавен изпит по английски като втори чужд език се полага след четвърти курс.
Настоящото пособие представя примерни материали на изпити по английски език като първи чужд език за направления „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“. То е предназначено за студенти, завършили курс по икономически бизнес английски от специалностите „МИО и бизнес“, „МИО с преподаване на английски език“, „Туризъм“, „Икономика с чуждоезиково обучение“, „Икономика с преподаване на английски език“, „Интелектуална собственост“, „Финанси с преподаване на английски език“, „Бизнес информатика с преподаване на английски език“.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.