http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/09/1.Bozukova_Kaisheva_RECNIK.PO_.TURIZAM_2016.jpg

Българо-английски речник по туризъм

15,90 лв.

Резюме

Настоящият речник съдържа термини и изрази, отнасящи се до организацията, управлението и реализацията на туристическия продукт. Включените лексикални единици са пряко свързани със следните дейности: туристическо обслужване, туроператорска и агентска дейност в туризма, хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг, маркетингова и рекламна дейност, застраховки, счетоводство, транспорт, спорт, екскурзоводство и други. При съставя-нето на речника са използвани нормативни документи, лексикографски източници, учебници и учебни помагала по туризъм, периодични издания и рекламни материали. Речникът съдържа около 19 500 лексикални единици и включва: основни термини и изрази, свързани с туристическата дейност; често използвани фразеологични съчетания; изрази на френски или други езици, поради широката им употреба в английски; някои специфични неологизми.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.