Човешкият капитал

Човешкият капитал

16,00 лв.

Резюме

В настоящата книга авторът представя концепцията за човешкия капитал като доминиращ фактор в общественото развитие. Разгледани са основните измерения на човешкия капитал, инвестициите в човешкия капитал и тяхната възвръщаемост, правилата и критериите за инвестиционни решения, концепцията за перманентното обучение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.