Управление на човешките ресурси

25,90 лв.

Резюме

Настоящият учебник е посветен на група проблеми, които са винаги актуални както за теорията, така и за практиката – управлението на хората в организациите. Именно хората с техните способности, знания, умения, опит, ценности, желание за работа и постижения са основният фактор за конкурентоспособността и просперитета на отделната организация, но и на цялото общество.
Учебникът е предназначен за студентите, които изучават дисциплината „Управление на човешките ресурси“ в Университета за национално и световно стопанство – София, като е изцяло съобразен с учебната програма, утвърдена по предложение на катедра „Човешки ресурси и социална защита“.
В учебника са представени основните теоретични концепции и възможни практически решения във всички основни направления на дейността по управление на хората в организациите – същността и особеностите на управлението на човешките ресурси и системата за управление на човешките ресурси, организационното структуриране, анализа и проектирането на длъжностите, планирането, привличането, подбора, адаптацията, обучението и кариерното развитие на персонала, оценяването на трудовото представяне, възнагражденията, взаимоотношенията и комуникациите, здравето и безопасността при работа, използването на човешките ресурси. Специално внимание е отделено на осигуряването на равни възможности, корпоративната социална отговорност и социалния одит. Представени са и особеностите на информационните системи за управление на човешките ресурси.
Целта ни бе да разгледаме както най-съществените теоретични аспекти на управлението на хората в организациите, така и главните практически проблеми и възможни решения, включително конкретни методи, процедури и алгоритми, приложими в практиката на различни организации.
Надеждата на авторите е, че учебникът може да бъде полезен на изследователи и практикуващи специалисти в областта на управлението на човешките ресурси, финансите, икономиката на труда и индустриалните отношения, както и на всички, които се интересуват от проблемите на управлението на хората в организациите.

Sadarjanie_UCHR
Pages_UCHR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-140-6

Автор

,

Брой страници

456

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см