Трудови стандарти

8,00 лв.

Резюме

Изданието има за цел да даде знания и умения преди всичко на специалистите по труда и познания на мениджърите за разработването и използването на трудовите стандарти в управлението на производствените и непроизводствените организации и дейности. Акцентът е поставен на същността, съдържанието, разработването и приложението на трудовите стандарти, като специално внимание е отделено на някои основни видове трудови стандарти, намиращи приложение при организирането на труда и управлението на човешките ресурси.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.