Терминологичен речник по управление на човешките ресурси

12,00 лв.

Резюме

В предлаганото издание авторският колектив изяснява съдържанието на най-често употребяваните понятия в областта на човешките ресурси. Представена е както  дефиницията на отделните термини, така и тяхната съдържателна характеристика, Изяснени са значението и сферата на приложението им.

Речникът е предназначен за ръководители и специалисти, занимаващи се с управлението на човешките ресурси и с организацията на тяхната работа, за дейци в синдикалните структури, за студенти по икономика и управление, както и за всички които проявяват интерес в тази област.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.