Стратегическо управление на човешките ресурси

12,00 лв.

Резюме

Актуалността на стратегическото управление  на човешките ресурси се обуславя от необходимостта от интегрирането на човешките ресурси към стратегията на предприятието. То е насочено към постигането на оптимално разновесие между високата икономическа ефективност на бизнеса и съответната мотивация на работещите в търговската фирма.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.