Стратегическо управление на човешките ресурси

12,00 лв.

Резюме

Актуалността на стратегическото управление  на човешките ресурси се обуславя от необходимостта от интегрирането на човешките ресурси към стратегията на предприятието. То е насочено към постигането на оптимално разновесие между високата икономическа ефективност на бизнеса и съответната мотивация на работещите в търговската фирма.

Допълнителна информация

Допълнителна информация