http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Marin_Paunov.STRATEGICHESKO.UPRAVLENIE.NA_.CHOVESHKI.RESURSI.jpg

Стратегическо управление на човешките ресурси

9,90 лв.

Резюме

Зараждащият се в българската специализирана литература интерес към стратегическото управление на човешките ресурси е естествен от гледна точка на развитието на теорията и практиката на самото управление на човешките ресурси в страната. Този интерес, разбира се, би бил подчертано положителен, ако не беше свързан с редица непрецизности и откровено погрешни посоки на мислене.

Допълнителна информация

Допълнителна информация