Пазар на труда

Пазар на труда

16,00 лв.

Резюме

Ограниченията на традиционните погледи върху пазара на труда налагат все по-осезаемата нужда от разширяване на хоризонта върху този проблем. Поради това идеята за тази разработка е свързана с търсенето на отговор на открития научен проблем – как е възможна социологическата реконструкция на полето на пазара на труда. За целта е намерен специфичният същностен социален квант, чието „издърпване“ на теоретичната повърхност дава възможност да се „разплете“ диалектически логическата верига на ставането и пулсацията на социалността в полето на пазара на труда, така че да се постигне динамичен, а не съществуващият статистически модел, изграден от универсалните: „заети“, „наети“, „безработни“, „свободни работни места“.

Допълнителна информация

Допълнителна информация