Резюме

Ограниченията на традиционните погледи върху пазара на труда налагат все по-осезаемата нужда от разширяване на хоризонта върху този проблем. Поради това идеята за тази разработка е свързана с търсенето на отговор на открития научен проблем – как е възможна социологическата реконструкция на полето на пазара на труда. За целта е намерен специфичният същностен социален квант, чието „издърпване“ на теоретичната повърхност дава възможност да се „разплете“ диалектически логическата верига на ставането и пулсацията на социалността в полето на пазара на труда, така че да се постигне динамичен, а не съществуващият статистически модел, изграден от универсалните: „заети“, „наети“, „безработни“, „свободни работни места“.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.