Пазар на труда

10,00 лв.

Резюме

Настоящото издание представлява учебно помагало по дисциплината „Пазар на труда“, която се преподава пред студентите от специалност „Икономика на човешките ресурси“ в Университета на национално и световно стопанство. Помагалото има предимно практическа насоченост и цели да добави актуални щрихи към познатите теоретични концепции за основните състояния на трудовия пазар.

Извършеният анализ на възрастовата, половата и образователната структура на заетостта и безработицата в ЕС-28 и избраните девет страни членки (Австрия, България, Хърватска, Германия, Гърция, Люксембург, Португалия, Испания и Швеция) дават възможност да се направи сравнение на пазара на труда в тези държави и да се проследи начина, по който те реагират на икономическите промени през периода 2002 – 2018 г. На базата на този анализ са очертани рисковите фактори за изпадане в дългосрочна безработица, както и групите лица, които са застрашени в най-висока степен от нея.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-340-0

Автор

Брой страници

178

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см