Мотивация

Мотивация

6,00 лв.

Резюме

Този труд е първото по-цялостно издание в България, посветено на трудовата мотивация. Освен теоретични обобщения и системно изложение книгата предлага и редица практически полезни примери, аналитични техники и управленски съвети и методи. В последната част на книгата е включена и серия от тестове за изследване на индивидуални особености. Изданието може да се ползва и като учебник в академични курсове, и от много широк кръг други читатели – на практика от всички, които работят с хора или се интересуват от човешкото трудово поведение.

Допълнителна информация

Допълнителна информация