Актуални политики в областта на заетостта и човешките ресурси - учебно помагало

Актуални политики в областта на заетостта и човешките ресурси - учебно помагало

12,00 лв.

Резюме

Настоящото учебно помагало е предназначено за студентите от трети курс на специалностите „Икономика на човешките ресурси“ и „Застраховане и социално дело“ в Университета за национално и световно стопанство и има за основна цел да ги подпомогне при подготовката и усвояването на материала по дисциплината „Човешки ресурси“. Структурата на учебното помагало е съобразена с тази на лекционния курс, който понастоящем се изнася пред студентите от двете специалности на катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС. Материалът е обособен в четири глави, всяка от които съдържа главните акценти и кратко представяне на съответната тема, статистически данни, подбрани текстове на основни стратегически документи, тестови въпроси и инструкции за тяхното решаване, както и източници за самоподготовка.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.