Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор

10,90 лв.

Резюме

Изчерпан тираж. Не се предвижда нов.

Учебникът „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ е предназначен за студентите от специалност „Счетоводство“ със специализация „Счетоводство и стандартизация в публичния сектор“, ОКС „магистър“ при УНСС – София. Учебникът е в съответствие с учебния план на специалността и включва основните теми, заложени в учебната програма по едноименната дисциплина. Той е подходящ и за всички студенти от специалностите „Счетоводство“, „Счетоводство“ със специализация „Финансова отчетност“, „Финанси“, „Публични финанси“, „Финансов контрол“, „Финансов контрол и финансово право“ и „Одитинг“, изучаващи дисциплините „Специализиран курс по счетоводство в публичния сектор“, „Хармонизиране на финансовата отчетност в публичния сектор“, „Международни счетоводни стандарти в публичния сектор“, както и за всички, които проявяват интерес към счетоводството в публичния сектор.
Авторите на учебника „Подходи и политики на счетоводството в публичния сектор“ са преподаватели в катедра „Счетоводство и анализ“ на Университета за национално и световно стопанство. При написване на учебника са се ръководили от общотеоретичните ценности на счетоводството, като са съобразили националната и международната нормативна регламентация на счетоводството в публичния сектор към м. юли на 2019 г.

Допълнено и преработено издание

Sadarjanie PPSPS
Pages PPSPS

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-247-2

Автор

,

Брой страници

194

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.