http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/koriza_Uchebno-metodichno-pomagalo-po-schetovodstvo_Maria-Markova.jpg

Учебно-методично помагало по счетоводство на предприятието

15,90 лв.

Резюме

Учебно-методичното помагало е предназначено за студентите в образователно-квалифи¬кационна степен „бакалавър“, които изучават дисциплините „Обща теория на счетоводството“, „Основи на счетоводството“ и „Финансово счетоводство“. Помагалото ще бъде полезно и за студентите в образователно-квалификационна степен „магистър“, които са неикономисти. Подходящо е за студенти в редовна и дистанционна форма на обучение.

В помагалото се разглеждат характеристиките на елементите на финансовите отчети, които са и обекти на счетоводството, и се представят основните счетоводни модели за отразяването им.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.