http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Dimityr-Nenkov-Finansov-management.jpg

Финансов мениджмънт

12,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен да подпомогне процеса на преподаване по учебните дисциплини Финансов мениджмънт и Корпоративни финанси. Той покрива в съкратен формат основните теми и въпроси, които задължително присъстват във всеки курс на обучение по двете дисциплини.

Тежестта е относително равномерно разпределена върху двата основни вида решения, свързани с финансовото управление на фирмата – инвестиционните и финансиращите. Съдържанието е организирано по начин, който дава възможност на студентите от двете образователно-квалификационни степени – бакалавър и магистър, да осъществяват пълноценна самоподготовка по най-важните, базисните проблеми на финансовото управление на фирмата, включително и подготовка за семестриалните изпити. Специално внимание е отделено на въпросите, задачите и казусите за самоподготовка и за проверка на степента на усвояване на изучавания материал.

Учебникът може успешно да се използва от широк кръг читатели – от студенти и от работещи, които желаят да повишават квалификацията си в областта на финансовото управление на фирмите. Подходящ е както за тези, които сега започват с обучението си в сферата на финансовия мениджмънт, така и за тези, които са запознати с някои основни въпроси от теорията и практиката в тази област. В този смисъл учебникът е полезен за студенти от различни специалности, които преминават курсове на обучение по финансово управление и инвестиции в реалния или във финансовия сектор, за финансови специалисти и мениджъри на компании от реалния и финансовия сектор, за оценители на цели предприятия и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.