Финансов контрол (Учебно помагало – CD)

6,00 лв.

Резюме

Настоящето учебно помагало е предназначено да подпомогне студентите от четвърти курс, специалност „Финансов контрол“, професионално направление „Икономика“ към УНСС в подготовката им за успешно представяне на държавния изпит.
Помагалото обхваща всички съществени аспекти на финансовия контрол, като съдържа софтуер с тестови въпроси, списък с литературни източници и набор от важни и съществени за конкретната област нормативни и методологически документи.

Pages_FK UP Crop

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-329-5

Година

Език

Издател