Финансово програмиране. Инструменти и политики

15,90 лв.

Резюме

Основната цел на този монографичен учебник е да подпомогне студентите и всички интересуващи се от проблемите на макроикономическото управление при диагностицирането на макроикономическите дисбаланси, като в същото време предлага координиран набор от политики и инструменти, чрез които тези дисбаланси да бъдат коригирани. Конкретните задачи, които са поставени, са:

  • Придобиване на знания и умения в процеса на анализа и прогнозирането на икономическото и финансовото развитие на икономиката по отношение на:
    а) създаване на последователни едногодишни прогнози за реалния, външния, фискалния и паричния сектор при допускане на непроменени политики (базов сценарий);
    б) идентифициране на икономическите предизвикателства и рискове по базовия сценарий и икономическите политики за тяхното отстраняване;
    в) подготвяне на алтернативен сценарий, отразяващ макроикономическите въздействия на предложените мерки.
  • Идентифициране на допълнителни цели и мерки след едногодишния хоризонт, които да бъдат включени в средносрочна рамка.

Застъпени са четирите основни макроикономически сектора (реален, фискален, външен и финансов), както и взаимовръзките между тях, с акцент върху поведенческите взаимоотношения. Материалът е богато илюстриран с актуална статистическа информация и конкретни примери от практиката.
За написването на учебника са използвани както самостоятелни авторови изследвания, така и изследвания на други учени и практици. В това отношение специално трябва да се споменат следните разработки, подготвени от икономисти от различни отдели на Международния валутен фонд:

  • Ouanes, A., Subhash Thakur. (1997). Macroeconomic Accounting and Analysis in Transition Economies, IMF Institute, Washington D.C.
  • Barth, R., William Haemphill. (2000). Financial Programming and Policy – The Case of Turkey, IMF Institute, Washington D.C.
Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-578-7

Автор

Брой страници

238

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.