Финансови отчети на банките - регламенти и анализи

14,00 лв.

Резюме

Финансовите отчети са основен източник на информация за финансовосчетоводен анализ на банките, а той има важно значение за доброто им управление и спазване на основните регулатори и нормативи за банкова дейност. Във връзка с присъединяването на Р България към Европейския съюз (2007 г.) се извършват съществени промени в правната рамка на банковото дело у нас, които дават отражение върху организацията и методологията на финансовото отчитане и съдържанието на финансовите отчети на търговските банки. Банките са едни от първите предприятия, които започват съставяне на финансовите си отчети на базата на МСС/МСФО от 2003 г. По-късно това беше последвано (след 2007 г.) от изготвяне и транспониране на значителни по брой и важност нормативни актове, които формират широк състав на национална и европейска правна рамка на банковата система на България. Националната нормативна уредба включва банковите закони и издадените от БНБ наредби, указания, правила, заповеди и други вътрешнобанкови актове. Европейската правна рамка се представлява главно от регламенти, директиви, насоки и препоръки на Европейския банков орган (ЕБО) и др.

Sadarjanie FOBRA
Pages FOBRA

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-103-1

Автор

Брой страници

270

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.