http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/IORDANKA.STATEVA.cover_.jpg

Финансови деривати

12,90 лв.

Резюме

Материята на финансовите деривати се прави в Лондон и Ню Йорк. Тези два световни финансови центъра доминират не само във валутната търговия, но и на пазара на лихвени деривати, които са най-използваните финансови деривати. Понастоящем Лондон формира 41% от оборота на световния валутен пазар и 49% от оборота на извънборсовите лихвени деривати. Ню Йорк има съответно 19% и 23%. В Ню Йорк са разположени и осъществяват дейността си 40% от всички хедж фондове в света. Хедж фондовете са най-агресивните спекулативни участници на финансовите пазари, те са и в много голяма степен създатели и ползватели на финансов инженеринг. Въпреки че конкуренцията от страна на азиатските финансови центрове – Хонконг, Сингапур и Шанхай, се засилва, Лондон и Ню Йорк определено доминират в сферата на глобалните финанси. В резултат на това, че материята на международните финанси, вкл. на финансовите деривати, се прави в Ню Йорк и Лондон, оригиналните източници за информация и анализи в това отношение са на английски език. Изучаващите материята трябва да знаят, че финансовият английски се усвоява трудно и в рамките на години, след като вече са налице добри общи познания по английски език. Независимо от това съветът ми към всички проявяващи интерес към материята на финансовите деривати е, че усилието си струва.

Допълнителна информация

Допълнителна информация