http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/koriza_dopechatka_Donka.Andreeva.FINANSIRANE.NA_.BIZNES.jpg

Финансиране на бизнес организацията

10,00 лв.

Резюме

Финансирането на дейността на бизнес организациите представлява процес по осигуряване и набавяне на финансови средства, тяхното структуриране и ефективно изпол-зване.

В настоящото учебно помагало се прави финансово-счетоводен анализ на някои проблеми от стопанската дейност на бизнес организациите. С цел придобиване на определени умения към всяка глава са включени решени примери, както и въпроси и задачи за самоподготовка.

Учебното помагало е предназначено преди всичко за студентите от УНСС, специалности „Бизнес икономика“ и „Икономика на индустрията“ – бакалавърска степен.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.