http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Margarita.ALEKSANDROVA.FINANSIRANE.I.EFEKT_.NA_.INVESTIZIITE.jpg

Финансиране и ефективност на инвестициите в реални активи

14,00 лв.

Резюме

Монографията изследва различните подходи и методи за инвестиционен анализ, като оценява техните положителни страни и недостатъци от гледна точка на възможностите за прилагането им за оптимизация на инвестиционния избор. Тезата на монографията е, че оценяването на инвестиционните проекти трябва да бъде направено, като се избере подходящият вариант за прилагане на съвременните методи за оценка на финансовата ефективност и риска на инвестицията. Изборът на подходящия вариант изисква да се определят особеностите на инвестицията, конкретните източници за нейното финансиране, връзката с инвестиционната политика на предприятието и икономическите условия в страната.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.