http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/emil-asenov-USTOICHIVO-RAZVITIE.jpg

Устойчиво развитие и новата корпоративна отчетност

9,00 лв.

Резюме

Основната цел на устойчивото развитие е “удовлетворяване на потребностите на днешното поколение, без да се засяга възможността на бъдещото поколение да удовлетвори своите собствени потребности”. Като една от ключовите сили в съвременното общество корпорациите са призвани да изиграят важна роля в постигането на тази цел.

Натрупването на знания и развитието на технологиите, които обуславят икономическото развитие, могат също да бъдат важен инструмент за контрол върху съвременните рискове и заплахи. Технологичните иновации, новите подходи в областта на мениджмънта и държавната администрация откриват пред организациите нови възможности за управление на различните аспекти в своите дейности – производство, продукция, услуги и опазване на околната среда, обществото и икономиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация