http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/Stoianov.Savova.koriza.jpg

Теории, системи и школи в счетоводството

10,90 лв.

Резюме

Счетоводството е с многовековна история. Познанията за нея предоставят свобода в мисленето, задълбочен професионализъм, ефективност на решенията и най-важното – обич и гордост към професията. Еволюцията на счетоводството е развитие на счетоводната мисъл. С възникването си то е спътник на човечеството. Формирането му като практическа дейност и като наука с теоретичен фундамент и изследователски метод е плод на икономически, социални, културни и политически фактори, съпътстващи цивилизацията. Запазвайки идентичността си, счетоводството се утвърждава като професия, като система от знания, създаваща уникална информация, призната за международен език на стопанската дейност.

Теориите, системите и школите в счетоводството го презентират като емпирично и теоретично знание. Убедеността е, че тяхното познаване, разбиране и прилагане усъвършенстват професионализма и спомагат за бъдещото развитие на счетоводната наука и практика.

Целта на учебника е да се разширят и обогатят счетоводните познания. Представени са основни теми за възникването и развитието на счетоводството, за теоретичните направления в научните изследвания и за съвременните счетоводни системи. Предназначен е за студентите от ОКС „Магистър“ на специалност „Счетоводство“ при УНСС – София. Може да се ползва от всеки, който проявява интерес към счетоводната наука.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.