Счетоводно признаване на приходите. Управление и качество на печалбата

7,90 лв.

Резюме

Една от най-важните и определящи характеристики на нашата съвременност е разрастващата се дигитализация и свързаното с нея бързо преминаване от традиционната индустрия към икономика, базирана на информационните ресурси. За да могат да отговорят на изискванията и предизвикателствата на новата среда, компаниите започват да разкриват все по-голям обем финансова информация за своята дейност (както поради засилените регулации, така и доброволно), а благодарение на ускореното развитие на технологиите достъпът до тази информация става все по-лесен.
В същото време креативното счетоводство и манипулациите на счетоводна информация са сериозен и широко разпространен проблем по целия свят, който пречи на потребителите на финансови отчети да получават вярна и точна информация за финансовото състояние на компаниите, които са обект на тяхното внимание. Част от тези манипулации се дължат на т.нар. управление на печалбата – използването на определени счетоводни техники за изготвяне на финансови отчети, които представят съответстващ на интересите на мениджмънта поглед върху дейността и финансовото състояние на компанията. Подобен начин на управление на печалбата противоречи на фундаменталните характеристики на счетоводната информация – достоверно представяне и уместност. Липсата или изкривяването на тези характеристики от своя страна води до по-ниско качество на печалбата и до обезценяване на ползата ѝ за потребителите на финансовите отчети.

Sadarjanie
Pages

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-291-5

Автор

Брой страници

128

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

14 х 20 см