http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2017/05/2Pojarevska_SCHETOVODNI.ASPEKTI.NA_.INTELECTUAL.jpg

Счетоводни аспекти на интелектуалния капитал

10,90 лв.

Резюме

Обект на изследването са „новите“ нематериални ресурси, генерирани от интелектуалния капитал в резултат от развитието на „икономиката на знанието“. Предмет на изследването са счетоводните аспекти на „новите“ нематериални ресурси, генерирани от интелектуалния капитал.
Целта на изследването е да се идентифицират нови нематериални ресурси, генерирани от развитието на креативната икономика, да се изследват възможностите за тяхното признаване и представяне за счетоводни цели, в контекста им на потенциал за икономически растеж и развитие на отчетните единици. В хода на изследването е направен опит за представяне на актуално тълкуване на вече известни факти и постановки, за идентифициране на нови проблемни полета и за формулиране на предложения за научно-приложното им интерпретиране.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.