http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/10/korica_Emilia_Milanova.FINANSOVI.OTCHETI.I.SCHETOVODNA.POLITIKA.NA_.jpg

Счетоводна политика и финансови отчети на предприятието

15,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от бакалавърска степен на обучение, които изучават дисциплината „Финансови отчети и счетоводна политика на предприятието“, и е съобразен изцяло с нейната учебна програма. Той е полезен и за студентите от бакалавърска степен на обучение, които изучават дисциплините „Счетоводство на предприятието“ и „Основи на счетоводството“, както и за студентите от магистърска степен на обучение, изучаващи проблемите на финансовото счетоводство. Материалът е поднесен по достъпен и разбираем начин. При представянето на отделните теми са дефинирани учебните цели и преследваните резултати, като за всяка тема са съставени тестове, които имат за цел да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите в учебния материал проблеми, както и да ги мотивират за самостоятелно мислене. При разработването на темите авторите са взели предвид съвременните постижения на: счетоводната теория и практика, актуалните постановки на Международните стандарти за финансови отчети, Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, директивите и указанията на Базелския комитет по банков надзор и наредбите, регламентиращи банковата дейност

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.