Стандартизацията на счетоводството и модели за отчитане на дълготрайните материални активи в публичния сектор

0,00 лв.

Резюме

ИЗЧЕРПАН ТИРАЖ!
Не се очаква допечатка.

Трето преработено и допълнено издание.

Глобалната финансова криза, обхванала света през 2008 г. и превърнала се в глобална икономическа криза, постави на преден план въпроса за необходимостта правителствата да се фокусират върху финансовата си стабилност и да отчитат своевременно, надеждно и прозрачно фискалните данни и информацията за държавния дълг. Тези обстоятелства доведоха до необходимостта от приемането на специална Директива на ЕС1 (Директива за бюджетните рамки, 2011), в която като изключително важни за бюджетното наблюдение в ЕС се определят пълните и надеждни фискални данни, съпоставими във всички държави членки. В нея са установени разпоредби за бюджетните рамки на страните членки, необходими за гарантиране на спазването на задължението по чл. 126 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за избягване на прекомерния държавен дефицит. Стремежът към фискална дисциплина е породен от съществената ѝ роля за опазването на икономическия и паричния съюз и доверието между страните членки. Един от инструментите за изграждане
на това доверие и за по-качествено измерване и прогнозиране на фискалното състояние са хармонизираните стандарти за счетоводно отчитане с пълно прилагане на принципа на текущо начисляване в публичния сектор.

Sadarjanie SSMODMAPS
Pages SSMODMAPS

 

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-052-2

Автор

Брой страници

270

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см