Сборник задачи и тестове по банково счетоводство

15,90 лв.

Резюме

Сборникът със задачи и тестове по банково счетоводство е предназначен за студентите от всички специалности в бакалавърска степен, които изучават дисциплината „Банково счетоводство“. Той е написан в съответствие с учебната програма по дисциплината „Счетоводство на банките“ за студентите от специалностите на Финансово-счетоводния факултет. При представянето на отделните теми са включени решени и нерешени тестове, задачи по темите, както и цялостни обобщаващи задачи, обхващащи отчетния процес в банките. Целта на авторите е да улеснят студентите при изучаването и възприемането на разглежданите проблеми.
При разработването на сборника със задачи и тестове по банково счетоводство са взети предвид постиженията на световната теория и практика и изискванията на Закона за счетоводството, Закона за кредитните институции, Международните стандарти за финансово отчитане, директивите на Базелския комитет по банков надзор и нормативните актове, регламентиращи банковата дейност.

Sadarjanie SBZTBS
Pages SBZTBS

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-013-3

Автор

, , ,

Брой страници

306

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.