Ръководство по управление на оборотния капитал

Ръководство по управление на оборотния капитал

12,90 лв.

Резюме

Настоящото ръководство е предназначено за студенти редовно обучение в магистърска образователно-квалификационна степен по специалността „Финансов мениджмънт“ в УНСС. Темите са насочени към представяне на съществените аспекти от краткосрочното управление на компанията и в частност на оборотния капитал. Изложението е стегнато, има ясно изразена практическа насоченост и е изградено върху баланса между теоретичните постижения в областта на корпоративните финанси и практическите аспекти в оперативната дейност на фирмите по света и в България. Ръководството може да бъде полезно и за всички финансови мениджъри, консултанти, данъчни експерти и др. поради тясната си обвързаност с икономическите реалности на корпоративното управление в икономиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация