Публично-частното партньорство. Същност и отчетна рамка

9,90 лв.

Резюме

Допълнено и преработено издание

В съвременния свят все по-актуална е темата за търсенето на различни форми на взаимодействие между държавата и частния бизнес с цел задоволяване на обществените потребности. Сферите, в които си взаимодействат публичният и частният сектор по отношение на предоставянето и управлението на обществени блага, се разширяват все повече. Отдавна не само инфраструктурата, но и социалната и културната сфера са обект на успешно реализирани проекти от обществен интерес. Тенденцията за възприемането и прилагането на полезни световни практики все по-осезаемо се усеща и у нас. На национално ниво липсват счетоводна регламентация и конкретни указания за отчитането на активи и услуги, предоставяни в резултат на публичночастното партньорство. Необходимостта от ясни инструкции в тази насока провокира написването на монографичния труд. С оглед приетия нов законов ред за регулиране на основните форми на ПЧП у нас авторът счита, че предстоящото му прилагане ще доведе до множество счетоводни проблеми, както и ще открои немалко празноти по отношение на счетоводната отчетна рамка за ПЧП. Тези обстоятелства правят темата актуална, а предложените в изложението промени – действително необходими.

Sadarjanie PCHPSOR
Pages PCHPSOR

Допълнителна информация

Допълнителна информация

ISBN

978-619-232-332-5

Автор

Брой страници

158

Година

Език

Издател

Корица

Мека

Размер

17 х 24 см

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.