Пари, банки и парична политика

Пари, банки и парична политика

10,90 лв.

Резюме

Учебното помагало (ръководство) „Пари, банки и парична политика“ е подготвено, за да послужи на студентите за по-лесното и по-доброто усвояване на теоретичните и практическите знания по дисциплината „Парична теория и парична политика“, първо ниво, преподавана в катедра „Финанси“ на УНСС. Във всяка глава на ръководството са представени накратко основните моменти в темите от учебната програма. Включени са различни казуси и въпроси за дискусия, както и задачи с реални статистически данни за България, свързани с паричните агрегати, скоростта на парично обръщение, паричния мултипликатор, валутните резерви, фискалния резерв, инфлацията и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация