Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция

15,00 лв.

Резюме

Целта на настоящата книга е да представи цялостно съществуващите знания за теорията на парите и паричната политика, паричните и валутните режими, предимствата и недостатъците от функционирането на централната банка и на паричния съвет, развитието на БНБ в условията на паричен съвет и ролята на този режим за стабилизацията на паричната система в България при прехода към европейското икономическо пространство. Основно място в труда се отделя на развитието на процеса на европейска парична интеграция, на ролята и функционирането на европейските парични институции и на европейската икономика, както и на процедурата за членство на България в европейските структури. Важна предпоставка за това е, че тези ключови за страната проблеми до момента не са анализирани в дълбочина и все повече ще се радват на засилен интерес от страна на теорията и практиката.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.