Отчитане на нематериалните активи

Отчитане на нематериалните активи

20,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от специалностите: „Счетоводство“, „Счетоводство и контрол“ и „Икономика на интелектуалната собственост“ от ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“. Той е съобразен с учебния план и с учебната програма по дисциплината Счетоводство на нематериалните активи. Учебникът е полезен и за студентите, изучаващи дисциплината Финансово счетоводство от магистърска степен, както и за представители на практиката, интересуващи се от проблематиката. Разгледаният в учебника материал е поднесен от авторите по разбираем и достъпен за студентите начин. Отделните теми са илюстрирани с много решени примери, което ще улесни студентите при изучаването и възприемането на разглеждания в тях материал. При разработването на темите в учебника са взети предвид последните постижения на съответната счетоводна теория и практика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.