http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Maia-Nachkova_Osobenosti.v.deinostta.na_.zastrahovatel_Page_1.jpg

Особености в дейността и счетоводството на застраховател в несъстоятелност и ликвидация

8,00 лв.

Резюме

В синхрон с процесите на окрупняване на капитала вследствие на интеграцията и глобализацията на застрахователната дейност в световен аспект се повишават изискванията към счетоводното представяне на информацията в съвременната конкурентна среда. Появяват се нови форми на инвестиране на капитала на застрахователите, създават се условия и възможности за подобряване на застрахователната дейност посредством системния анализ на икономическите показатели, разкриващи финансовото състояние, като: платежоспособност, капиталова адекватност, ликвидност и финансова устойчивост на застрахователите.

Основната цел на разработката е чрез решаването на поставените задачи да се постигне по-нататъшно усъвършенстване на методите и методологията на счетоводно отчитане, анализ и надзор на дейността на застраховател, обявен в несъстоятелност и ликвидация в съвременните условия на финансова криза и да се предложат на застрахователите нови методи за саниране на дейността им за предотвратяване на възможността от изпадане в неплатежоспособност, свръхзадълженост, несъстоятелност и ликвидация.

Допълнителна информация

Допълнителна информация