http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2015/12/Snejana.Basheva.kolektiv.Osnovi.na_.jpg

Основи на счетоводството

22,00 лв.

Резюме

Учебникът е предназначен за студентите от всички специалности, които изучават дисциплината Основи на счетоводството. Той е съобразен с учебния план на студентите неспециалисти и с учебната програма по дисциплината Основи на счетоводството. Учебникът е полезен и за студентите от специалности Счетоводство, Финанси и Финансов контрол от бакалавърска степен и студентите, изучаващи дисциплината Финансово счетоводство от магистърска степен. Разгледаният в учебника материал е поднесен от авторите по разбираем и достъпен за студентите начин. Отделните теми са илюстрирани с много решени примери, което ще улесни студентите при изучаването и възприемането на разглеждания в тях материал. При разработването на темите в учебника са взети предвид последните достижения на световната счетоводна теория и практика.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.