http://books.unwe.bg/wp-content/uploads/2016/01/1.Boichinka-Ionkova_OSNOVEN-KURS-PO-UPRAVLENSKO-SCHETOVODSTVO_cmyk.jpg

Основен курс по управленско счетоводство

16,00 лв.

Резюме

Учебникът си поставя за цел да разясни задълбочено и интегрално, но същевременно – в достъпна форма, основни въпроси, свързани с управленското счетоводство, като теория и практикоприложна дейност. Във връзка с това отделните тематични единици са илюстрирани с примери, за да улеснят осмислянето и ефективното използване на усвояваните знания. В изданието са представени както традиционни подходи, така и съвременни тенденции в областта на вътрешно-фирмения анализ.

Книгата е подходяща и за практикуващи счетоводители и мениджъри от различни нива на управление.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.