Определяне на стойността на компаниите

Определяне на стойността на компаниите

14,90 лв.

Резюме

Като основна цел на управлението на компаниите на настоящия етап се приема увеличаването на тяхната стойност. Един от решаващите фактори за постигането ѝ е осъществяването на подходящи инвестиции. От своя страна изборът и осъществяването на подходящи инвестиции са в значителна степен функция на качеството на оценката на същите тези инвестиции. Това в частност важи и за потенциалните инвестиции за придобиването на цели действащи предприятия, които в действителност са най-сложните за оценяване активи. Необходимостта от оценка на цели предприятия възниква и по много други поводи, като например разделяне на имущество при напускане на съдружници, разрешаване на имуществени спорове в съда, намерения за покупка или продажба на акции и дялове и др.

Допълнителна информация

Допълнителна информация

Уважаеми клиенти,

От 28 ноември 2022 г. ИК – УНСС преустановява приемането на поръчки.

Всички издания, предлагани от ИК – УНСС, можете да закупите през сайта store.bg.